ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไตรมิตรพิทยา

ปีการศึกษา ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา2560-2564 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2565-2568 ดาวน์โหลด