ชื่อ - นามสกุล :นายใหม่ จำปาทอง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :ธุรการ-สารบรรณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ