ชื่อ - นามสกุล :นางประนอม สังฆจันทร์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สายการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ