ชื่อ - นามสกุล :นางภัททิยา ขันศิลา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สายการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ