[ staff ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ธนบดี ทองดี
ชื่อเล่น : 
staff
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
28/9/2535
อายุ : 
26
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
  
ที่อยู่ : 
79 หมู่ 1 บ้านสระพัง ตำบลสระพัง
อำเภอ : 
บ้านแท่น
จังหวัด : 
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 
36190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0953026714
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ประถมศึกษา